Politica de confidentialitate (10 Aug 2018, 11:46)

Nota de informare privind protecţia datelor personale.
 

Datele de identificare ale operatorului:

SC Comarlon SRL
Str.Ogorului, Nr. 66, Loc. Oradea,
Jud. Bihor, Tara: Romania
Cod Unic de Inregistrare: RO 27759593
Registrul Comertului: J5/1511/2010
E-mail: office@italroman.ro
Nr. Tel.: 0754-038022
 

SC Comarlon SRL denumită mai departe Comarlon în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului web: www.italroman.ro respectă caracterul privat ÅŸi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site pentru a gasi informatiile dorite in cel mai usor si rapid mod posibil.

În conformitate cu dispoziÅ£iile Legii nr. 677/2001 pentru protecÅ£ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ÅŸi libera circulaÅ£ie a acestor date, Comarlon are obligaÅ£ia de a administra în condiÅ£ii de siguranţă ÅŸi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaÅ£i.

Comarlon se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.italroman.ro , prin completarea formularului de contact, asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

Scopul colectării datelor cu caracter personal:

Comarlon poate utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal(nume - prenume, adresa de e-mail ) în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

- pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;

- pentru a vă confirma serviciile pe care le-aÅ£i cerut în sistem on-line ÅŸi a vă furniza

informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii

- transmiterii de oferte, mesaje publicitare ÅŸi de marketing;

- informaţii despre promoţii prin poşta, telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele Comarlon sau ale firmelor partenere;

- transmiterea datelor cu caracter personal partenerilor contractuali ai Comarlon.

Comarlon poate dezvălui datele cu caracter personal către terÅ£i dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acÅ£iuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziÅ£iile legale; protejarea ÅŸi apărarea drepturilor de proprietate ale Comarlon ÅŸi ale site-ului www.italroman.ro , acÅ£ionarea în circumstanÅ£e de urgenţă pentru protejarea siguranÅ£ei personale a angajaÅ£ilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

In cazul in care Comarlon este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Colectarea de date cu caracter personal suplimentar faţă de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.italroman.ro:

www.italroman.ro NU stocheaza pe server datele furnizate de dumneavoastra in cadrul formularului de contact.

Aceste informații (nume - prenume, adresa de e-mail) se vor regasi doar pe adresa noastra de e-mail office@italroman.ro pentru a va putea raspunde solicitarilor venite pe aceasta cale.

Completarea formularului de contact este considerata consimtamantul expres si neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale in scopul contactarii si transmiterii de mesaje electronice.

SC Comarlon SRL nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de catre utilizatori prin intermediul formularului de contact.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele, instituÅ£iilor abilitate.

Drepturile dumneavoastra:

- dreptul la informare (art.12 al Legii 677/2001)

- dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13 al Legii 677/2001);

- dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14 al Legii 677/2001);

- dreptul de opoziţie (art.15 al Legii 677/2001);

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17 al Legii 677/2001);

- dreptul de a va adresa justiţiei (art.18 al Legii 677/2001).

Orice informaÅ£ie furnizată de dumneavoastră va fi considerată ÅŸi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres, ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Comarlon in conformitate cu scopurile menÅ£ionate mai sus.

Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizaţi.

Dacă doriÅ£i ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate, sau scoase din baza noastra de date, ne puteÅ£i notifica oricând acest lucru, la datele de contact mentionate in partea de introducere al acestei Politici de Confidentialitate.

Utilizarea datelor statistice ÅŸi a datelor anonime:

Comarlon poate folosi datele statistice în următoarele scopuri:

- realizării de rapoarte / analize;

- realizării de informari în scopuri proprii;

- publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de SC Comarlon SRL

Utilizam masuri adecvate pentru mentinerea confidentialitatii si securitatii datelor dvs. cu caracter personal.

Totusi, va rugam sa aveti in vedere faptul ca aceste masuri de protectie nu se aplica informatiilor pe care dvs. alegeti sa le distribuiti in domeniul public, cum ar fi retelele de socializare apartinand tertilor.